انتظارمهدوی تقصیرماست غیبت طولانی شما
بغض گلوگرفته ی پنهانی شما
برشوره زارمعصیتم گریه میكنید
جانم فدای دیده بارانی شما
پرونده ام برای شمادردسرشده
وضع بدم دلیل پریشانی شما
آیاحقیقت است كه اصلاشبیه نیست
رفتارمابه رسم مسلمانی شما؟
یافارس الحجازبرایم دعاكنیددرمانده است نوكرایرانی شما http://dardmand1376.mihanblog.com 2020-09-21T15:18:35+01:00 text/html 2015-04-10T07:23:51+01:00 dardmand1376.mihanblog.com محمد به نام نامی مادر... http://dardmand1376.mihanblog.com/post/105 <div style="text-align: center;"><font size="3" face="impact">قلمم راست بایست!</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="impact">واژه ها...گوش به فرمان قلم!</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="impact">همگی نظم بگیرید،مؤدب باشید!</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="impact">صاحب شعر عزیزی است به نام «مــــــــادر»</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="impact">امشب از شعرپرم،کو قلم و دفتر من؟!</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="impact">آنقدر وسوسه دارم بنویسم که نگو...</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="impact">تک و تنها و غریبم!</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="impact">تو کجایی مــــــادر...؟!</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="impact">آنقدر حسرت دیدار تو دارم که نگو....</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="impact">بسکه دلتنگ توام، از سر شب تا حالا...</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="impact">آنقدر بوسه به تصویر تو دادم که نگو...</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="impact">جان من حرف بزن!</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="impact">امر بفرما مادر...</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="impact">آنقدر گوش به فرمان تو هستم که نگو...</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="impact">کوچه پس کوچه ی این شهر پر از تنهاییست</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="impact">آنقدر بی تو در این شهر غریبم که نگو...</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="impact">مادر ای یاد تو آرامش من...!</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="impact">امشب از کوچه ی دلتنگی من میگذری؟!</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="impact">جان من زود بیا...</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="impact">بغلم کن مادر...!</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="impact">آنقدر حسرت آغوش تو دارم که نگو...</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="impact">مادرم...مادر خوبم</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="impact">بخدا دلتنگم...</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="impact">روبرویم بنشینی کافیست</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="impact">همه دنیا به کنار...</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="impact">تو که باشی مادر!</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="impact">دست و دلبازترین شاعر این منطقه ام</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="impact">آنقدر واژه به پای تو بریزم که نگو...</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="impact">گرچه از دور ولی ،دست تو رامی بوسم</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="impact">نه شعار است ، نه حرف!</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="impact">آنقدر خاک کف پای تو هستم که نگو...</font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://8pic.ir/images/su620bj9vo75p9qveirt.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#006600"><b>روز مـــــــــــــــــادر و ولادت ام ابیها حضرت صدیقه طاهره ذکیه مرضیه فاطمه زهرا(سلام الله علیها)مبارک باد.</b></font></div> text/html 2015-04-10T07:07:05+01:00 dardmand1376.mihanblog.com محمد مـــــــــــــــــــادر.... http://dardmand1376.mihanblog.com/post/104 <div style="text-align: center;">قال الصادق(علیه السلام):</div><div style="text-align: center;">من وجد برد حبنا علی قلبه فلیکثر الدعا لأمه</div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="arial, helvetica, sans-serif">امام صادق(علیه السلام) فرمودند:</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="arial, helvetica, sans-serif">هرکس خنکای محبت ما را در قلب خویش احساس می کند،برای مادرش زیاد دعا کند ، زیرا این شیرینی و گوارایی محبت مارا مرهون پاکدامنی مادرش است.</font></div><div><br></div><div>من لایحضرالفقیه/شیخ صدوق</div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://8pic.ir/images/zn85c3z7xfh5didqxuqo.jpg" alt=""></div> text/html 2015-04-10T06:54:11+01:00 dardmand1376.mihanblog.com محمد شهادت زیباست... http://dardmand1376.mihanblog.com/post/103 <div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">آقا وقتی دعای شهادت میکنم،حس میکنم تبسم میکنی و میگویی:</font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>اندازه ات نیست هنوز...</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">آقا به سادگی های دلم نخند!</font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">تنها دلخوشی ام همین است...</font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3" color="#ff0000"><b>«اللهم ارزقنا شهادة»</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">شهادت زیباست...</font><font size="1"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://8pic.ir/images/d6iagkpkduoz4z2h8yn2.jpg" alt=""></font></div> text/html 2013-09-17T14:03:58+01:00 dardmand1376.mihanblog.com محمد ازمانیست... http://dardmand1376.mihanblog.com/post/95 <div align="center"><br><img src="http://upload7.ir/images/17878353059407062524.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="201" hspace="0" vspace="0" width="354"><br><br><font face="georgia,times new roman,times,serif" size="4">امام رضا </font><font size="1"><font face="georgia,times new roman,times,serif" size="4"><font size="2">(علیه السلام) </font>درضمن روایتی به این صورت فرمودند:</font></font><br><font size="1"><font face="georgia,times new roman,times,serif" size="4">هرکس خودش راازمابداند وخدا را اطاعت نکند ازما نیست.</font></font><br>(سفینة البحار.ج2.ص98)<br></div><font size="1"><br></font> text/html 2013-09-17T13:47:49+01:00 dardmand1376.mihanblog.com محمد السلام علیک یا علی بن موسی الرضا(علیه السلام) http://dardmand1376.mihanblog.com/post/94 <div align="center"><font face="georgia,times new roman,times,serif" size="4">ولادت باسرسعادت امام مهربانی ها،ولی نعمت ما ایرانی ها مبارک باد<br><br></font><img src="http://upload7.ir/images/17116215983726330374.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="232" hspace="0" vspace="0" width="311"><br></div> text/html 2013-08-23T10:16:44+01:00 dardmand1376.mihanblog.com ؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟ مهدی جان.... http://dardmand1376.mihanblog.com/post/93 <div align="center"><img src="http://dl.aviny.com/Album/mazhabi/ahlbeit/mahdi/kamel/205.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="338" hspace="0" vspace="0" width="542"><img src="http://www.google.com/url?sa=i&amp;source=images&amp;cd=&amp;cad=rja&amp;docid=1CoAHicARvi0zM&amp;tbnid=PwUhc6tEJLKQgM:&amp;ved=&amp;url=http%3A%2F%2Faviny.com%2FAlbum%2Fmazhabi%2Fahlbeit%2Fmahdi%2Fpage01.aspx&amp;ei=gTQXUtjlAaus7Qa4kIHwBA&amp;psig=AFQjCNHaTlKdWlK_Hh8uTqBWStS-X31G1Q&amp;ust=1377338881141541" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></div> text/html 2013-08-19T11:15:21+01:00 dardmand1376.mihanblog.com ؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟ سخنرانی از مرحوم شیخ احمد کافی در مورد دین و حجاب http://dardmand1376.mihanblog.com/post/92 <div align="center">&nbsp; <img src="http://www.bskafi.com/fa/images/phocagallery/la-8/21.4.1358%20e.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="759" hspace="0" vspace="0" width="583"><br><font color="#3333FF" size="6"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">(شادی روح تمام مسلمین صلوات)</span></font><br><br><font color="#003300" face="times new roman,times,serif" size="4"><b>سلام به دوستای گلم...<br>آقا این یک سخنرانی محشر از این شیخ بزرگوار<font size="4">ه<br><font size="4">بجای گوش دادن به آهنگ آدم میتونه این سخنرانی رو گوش کنه(البته چون خ<font size="4">ودم آهنگ گوش میدم گفتم)</font></font><br></font>داستانی میگه که بدرد همه میخوره(ا<font size="4">گه گوش نکنی از بالای بلندت <font size="4">میره<font size="4">)</font></font></font><br>یاعلی</b></font><br><br><br><a href="http://uploadtak.com/images/m5237_007_din_va_hejabkafi.mp3" target="_blank" title="دانلود"><font color="#CC33CC"><b><font size="3">دانلودش کن</font></b></font></a><br><br></div> text/html 2013-08-16T10:19:03+01:00 dardmand1376.mihanblog.com محمد فیروزی ‍ پاسخ امام زمان(عج) به ده سوال در سال 1372 http://dardmand1376.mihanblog.com/post/91 <font size="2">&nbsp;</font><span style="font-size: x-large; font-family: Tahoma; line-height: 18px;"><font color="#006600">پاسخ حضرت مهدی(عج) به 10 سؤال در سال 1372 &nbsp; &nbsp; </font></span><span style="font-size: x-large; color: rgb(0, 0, 255); font-family: Tahoma; line-height: 18px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; </span><font size="3"><span style="color: rgb(0, 0, 255); font-family: Tahoma; line-height: 18px;">&nbsp;</span><font color="#006600"><span style="font-family: Tahoma; line-height: 18px;">&nbsp;</span><span style="font-family: Tahoma; line-height: 18px;"><strong>رهبری آیت الله خامنه ای مورد&nbsp;</strong></span><strong style="font-family: Tahoma; line-height: 18px;"><font>عنایت ما بود...</font></strong></font></font><img src="http://salehat.ir/images/stories/gallery/880.jpg" alt="880" style="line-height: 18px; font-size: 11px;"><p align="justify" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"></span></p> text/html 2013-08-16T08:57:11+01:00 dardmand1376.mihanblog.com محمد فیروزی سخنرانی تکان دهنده ی استاد رائفی وحجت الاسلام استاد دانشمند درباره ی بی کفایتی ما شیعیان دردوران ظهور http://dardmand1376.mihanblog.com/post/90 <div>[http://www.aparat.com/v/zLgQP]</div><font size="3">برای دانلود به ادامه ی مطلب بروید</font><div><font size="3"><br></font></div> text/html 2013-08-16T08:23:07+01:00 dardmand1376.mihanblog.com محمد فیروزی صحبت های استاد رائفی پور درباره ی امام زمان(عج) http://dardmand1376.mihanblog.com/post/89 [http://www.aparat.com/v/85aMb]<div><font size="3">برای دانلود اینجا&nbsp;</font><a href="http://www.aparat.com/v/85aMb" target="_blank" title="صحبت های استاد رائفی پور درباره ی امام زمان(عج)">کلیک</a><font size="3">&nbsp;کنید</font></div><div><font size="3"><br></font></div> text/html 2013-07-23T07:15:22+01:00 dardmand1376.mihanblog.com محمد السلام علی کریم الغریب... http://dardmand1376.mihanblog.com/post/88 <div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="4">«حضرت مجتبى (ع) در طول عمر خود دو بار تمام اموال و دارایى خود را در راه خدا خرج كرد و سه بار ثروت خود را به دو نیم تقسیم كرده و نصف آن را براى خود نگهداشت و نصف دیگر را در راه خدا بخشید.»</font></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="4">آری ازین خاندان هیچ بعید نیست اماامام ما اینقدر غریب بود که حتی سرداران سپاه امام به خاطر مال دنیا از اطرافش پراکنده شدند...</font></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: medium;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.8pic.ir/images/14214422078326409294.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: medium;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><font face="verdana, arial, helvetica, sans-serif" size="4" color="#006600"><b>ولادت امام غریب(ع)مبارک باد</b></font></div> text/html 2013-07-20T14:27:59+01:00 dardmand1376.mihanblog.com محمد السلام علیک یارضیع الحسین(ع) http://dardmand1376.mihanblog.com/post/87 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.8pic.ir/images/54365286780503602132.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="impact">یک روز تشنه مانده ام و رفته ام زتاب</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="impact">یادم رسید تشنگی کودک رباب</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="impact">افطار شد روی لبم بود زمزمه</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="impact">کودک چقدر میخورد از نهر آب،آب</font></div> text/html 2013-07-20T14:18:01+01:00 dardmand1376.mihanblog.com محمد رمضان به سبک شهدا... http://dardmand1376.mihanblog.com/post/86 <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align: center;"><b><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi"><font size="3">به یاد رمضان شهدا...<o:p></o:p></font></span></b></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.8pic.ir/images/78774100516527642419.jpg" alt=""></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi"><font size="3">برای گرفتن جیره افطار ته صف بودم،به من آب نرسید،بغل دستیم لیوان آب رو داد دستم،گفت من زیاد تشنه نیستم،نصفش رو توبخور.<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi"><font size="3">فرداش شوخی شوخی به بچه ها گفتم ازفلانی یاد بگیرید،دیروز نصف آب لیوانش روبه من داد.<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi"><font size="3">بچه ها گفتند لیوان ها همه نصفه بود...</font></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi"><font size="3"><br></font></span></p> text/html 2013-07-20T13:53:01+01:00 dardmand1376.mihanblog.com محمد فقط خدا می داند... http://dardmand1376.mihanblog.com/post/85 <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.8pic.ir/images/76245760489943338363.jpg" alt=""></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family: Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi">کشاورز اسب پیری داشت که با آن درمزرعه اش کشت وکارمی کرد.یک روز اسب کشاورز افسارگسیخت وبه پشت تپه ها فرارکرد.همسایه ها وقتی اورامی دیدند اوراتسلی می دادند وبااو همدردی می کردند.کشاورز هم به آنها می گفت:«خدا می داند.شایداین اتفاق به خیروصلاح بوده است.»<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family: Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi">روزبعد،اسب فراری به همراه یک گله اسب وحشی به مزرعه کشاورز بازگشت.این بارهمسایه ها همگی درخانۀ اوجمع شدند وبه خاطر خوش شانسی اش به اوتبریک گفتند.کشاورز دوباره به آنهاجواب داد:«فقط خدامی داندکه این اتفاق به صلاح من بوده است یانه.»<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family: Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi">چندروز گذشت.پسرکشاورز مشغول رام کردن اسب های وحشی بودکه ازپشت یکی ازاسب ها به زمین افتاد وپایش شکست.این باروقتی اطرافیان برای عیادت پسرکشاورز آمدند،به اوگفتند:«خوش شانسی ات خیلی دوام نداشت.دلیلش چیست؟»وکشاورز باز همان جواب راداد.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family: Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi">پای پسرکشاورز هنوز خوب نشده بود که سربازان ارتش به دهکده آمدند وهمۀ جوانان رابرای خدمت درجنگ باخودبردند،به جزپسرکشاورز که پایش شکسته بود.این بارمردم باخودگفتند:«فقط خدا می داند.»</span></p> text/html 2013-07-12T14:58:29+01:00 dardmand1376.mihanblog.com محمد السلام علیک یاصاحب الزمان(عج) http://dardmand1376.mihanblog.com/post/84 <div style="text-align: center;"><p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt;"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">السلام ای آفتاب پشت ابر</span><span style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt;"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">السلام ای اوج قله، کوه صبر</span><span style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt;"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">السلام ای فخر آدم در زمین</span><span style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt;"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">یادگار حضرت روح الامین...</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt;"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><br></span></p></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://upload7.ir/images/21079355250664382773.jpg" alt=""></div>